Logga in Mindre textÅterställ textStörre text

Avenida är ett expanderande nätverk av tolkar. Vi är kolleger med olika språkkombinationer som samarbetar för att kunna erbjuda kunderna bästa möjliga service. Vi har mångårig erfarenhet av tolkning inom en mängd olika ämnesområden och sammanhang. Det gäller såväl simultantolkning vid konferenser, seminarier, affärsmöten, workshops, företagsråd, offentliga besök, marknadsundersökningar som konsekutiv tolkning.

Olika tolkbehov beroende på situation! Ibland kan det gälla tolkning mellan två språk och andra gånger internationella konferenser med många olika språk representerade. Se om era behov passar in på något av följande alternativ. Om inte, förklara för oss vad ni vill åstadkomma, så skräddarsyr vi en lösning tillsammans med er!

tolkbåsKonferenser och seminarier, företagsråd, workshops – Vid den här typen av sammankomster är simultantolkning den typ av tolkning som ofta uppskattas bäst av kunderna. Den bidrar till en livlig debatt, eftersom frågor och svar äger rum i realtid. Ibland kan man också använda sig av en kombination av simultantolkning och konsekutivtolkning. T.ex. om man på samma konferens har plenariesammankomster/större möten där simultanmetoden passar bra och mindre workshops med några få deltagare då man kan konsekutivtolka.

Affärsmöten, offentliga besök, domstolsförhandlingar – Möten där det ofta är en eller några få personer som behöver tolkning. Då passar det ofta med viskningstolkning eller konsekutivtolkning. Vid viskning sitter tolken nära personen och viskar det som sägs. Kan kombineras med konsekutivtolkning då personen i fråga vill yttra sig. Man kan också använda sig av konsekutivtolkning i en situation där tolken sitter nära talaren och tolkar det som sägs till åhörarna, mening för mening.

Företagsvisningar, studiebesök – då man ofta går omkring i grupp och får en presentation är simultantolkning med guideväska en väldigt praktisk lösning! Den som gör presentationen talar, tolken står i närheten och tolkar simultant via trådlösa, bärbara hörlurar till åhörarna. Om det är få åhörare kan man nöja sig med viskningstolkning. Konsekutivtolkning kan också fungera väl om det är en homogen grupp av åhörare med samma språk. Då kan presentatören tala, göra en paus och låta tolken översätta. Man måste räkna med att konsekutivtolkning tar i stort dubbelt så lång tid.