Logga in Pienemmät kirjasimetNollaaSuuremmat kirjasimet

Avenida on laajeneva tulkkiverkosto

Eri kieliyhdistelmiä edustava tulkkiverkostomme toimii yhdessä tarjotakseen asiakkaille parasta mahdollista palvelua. Tulkeillamme on monivuotinen eri alojen ja yhteyksien kokemus, joka kattaa sekä simultaanitulkkauksen konferensseissa, seminaareissa, liikeneuvotteluissa, työpajoissa, yritysneuvostoissa, julkisella ja markkinointitutkimuksissa, mutta siihen sisältyy myös asioimistulkkaus.  

Tilannekohtaiset tulkkaustarpeet!

Joskus tulkkausta tarvitaan vain kahden kielen välillä ja toisella kertaa kansainvälisissä konferensseissa, joissa käytetään montaa eri kieltä. Millaisia tarpeita teillä on? Kattavatko ne esittämämme vaihtoehdot, vai haluatteko selvittää tavoitettanne? Räätälöimme ratkaisun yhdessä kanssanne.

Konferenssit ja seminaarit, yritysneuvostot, työpajat

Yllä mainitun kaltaisissa tilaisuuksissa asiakkaat arvostavat eniten simultaanitulkkausta. Simultaanitulkkauksen avulla saavutetaan vilkas keskustelu, koska kysymykset ja vastaukset esitetään ja saadaan reaaliajassa. Joskus on mahdollista käyttää myös simultaani- ja konsekutiivisen tulkkauksen yhdistelmää. Näin saattaa tapahtua esim. samassa konferenssissa, jossa simultaanitulkkaus sopii täysistuntoon ja konsekutiivinen tulkkaus työpajoihin, joihin osallistuu vain muutamia henkilöitä.

Liikeneuvottelut, julkisen alan tutustumiskäynnit ja tuomioistuimet

Kuiskaustulkkaus tai konsekutiivinen tulkkaus sopii parhaiten liikeneuvotteluissa, julkisen alan tutustumiskäynneillä ja oikeuden istunnoissa, joihin osallistuu vain joitakin henkilöitä. Kuiskaustulkkauksessa tulkki istuu tulkattavan lähellä ja tulkkaa sanottavan. Kuiskaustulkkauksen voi yhdistää konsekutiiviseen tulkkaukseen, silloin kun tulkattava haluaa ilmaista jotakin. Konsekutiivista tulkkausta on mahdollista käyttää myös tilanteessa, jossa tulkki istuu puhujan läheisyydessä ja tulkkaa sanottavan lause lauseelta kuulijoille.

Yritysesittelyt ja opintokäynnit

Simultaanitulkkaus kuiskaustulkkauslaitteiston avulla on hyvin käytännöllinen ratkaisu tehdas- ja opintokäyneillä, joissa kierretään ryhmässä eri kohteita. Tulkki seisoo esittelijän vieressä ja tulkkaa simultaanisesti mikrofonin kautta langattomiin kuulijoiden kuulokkeisiin. Kuiskaustulkkaus saattaa olla riittävä, jos kuulijoita on vain pari kappaletta. Myös konsekutiivinen tulkkaus saattaa toimia hyvin, jos kuulijaryhmä on homogeeninen ja puhuu samaa kieltä. Siinä tapauksessa esittelijä puhuu, pitää tauon ja antaa tulkin tulkata. Esittely konsekutiivitulkkauksen avulla vie suurin piirtein kaksinkertaisen ajan.