Logga in Pienemmät kirjasimetNollaaSuuremmat kirjasimet

Tulkkaus eri tilanteissa

Useimmat tulkkaustilanteet sisältyvät seuraaviin kategorioihin:

Simultaanitulkkaus

Simultaanitulkkaus

Konferensseissa, edustajakokouksissa, seminaareissa:

Tulkit istuvat tulkkikopeissa ja kuulevat puhujien äänen kuulokkeiden kautta. Kaikki salissa puhuttu tulkataan mikrofoniin, josta tulkkaus siirtyy kuulijoiden langattomiin kuulokkeisiin. Kuulijat saavat tulkkauksen käytännössä ”reaaliajassa”, ts. tulkki ryhtyy tulkkaamaan heti puhujan aloitettua ja kuuntelee puhetta samalla kun hän tulkkaa sanottua. Tavallisesti kutakin kieliparia kohden käytetään kahta tulkkia esim. suomi-englanti, suomi-ruotsi jne.

Opintokäynnit ja yritysesittelyt, simultaanitulkkaus kuiskaustulkkauslaitteiston avulla

Opintokäynnit ja yritysesittelyt, simultaanitulkkaus kuiskaustulkkauslaitteiston avulla

Kuulijoiden ollessa liikkuvia kuten laitosten, tehtaiden, näyttelyiden, museoiden ym. esittelyssä suosittelemme kuiskaustulkkauslaitteiston käyttöä. Laitteisto koostuu mikrofonista ja langattomista kuulokkeista. Tulkki seisoo puhujan lähellä ja tulkkaa mikrofoniin, josta ääni siirtyy kuulijoiden langattomiin kuulokkeisiin. Tämänkaltaisessa tulkkauksessa on mahdollista käyttää useita kieliä samanaikaisesti.

Konsekutiivitulkkaus

Konsekutiivitulkkaus

Konsekutiivitulkkausta käytetään usein pienehköissä palavereissa tai tapauksissa, joihin osallistuu vain joitakin eri kieliä puhuvia henkilöitä. Kysymyksessä saattaa olla valtion päämiesten vierailut, liikeneuvottelut, ammattiyhdistyskokoukset jne. Puhuja käyttää muutaman lauseen, pitää tauon ja antaa tulkille mahdollisuuden tulkata sanottu toiselle kielelle. Kun vastapuoli puhuu, tulkkaus tehdään toiseen suuntaan.

Kuiskaustulkkaus

Kuiskaustulkkaus

Kuiskaustulkkausta on mahdollista käyttää yhdelle tai kahdelle henkilölle. Tulkki asettuu tulkkausta tarvitsevien henkilöiden lähelle ja tulkkaa simultaanisesti puhujan sanoman. Kuiskaustulkkauslaitteiston vuokraus on usein kannattavaa viestinnän helpottamiseksi. Jos kuulija haluaa sanoa jotakin, tulkki siirtyy konsekutiivitulkkaukseen.

Käännökset ja voice-over

Käännökset ja voice-over

Avenida tarjoaa myös kirjoitetun tekstin käännöspalveluja, nauhoitetun aineiston siirtoa kirjoitettuun muotoon (litterointi) ja ääniraitojen jälkiäänitystä (voice-over).