Logga in Pienemmät kirjasimetNollaaSuuremmat kirjasimet

Kuinka monta tulkkia tarvitaan?

Kieliparit ja tulkkien lukumäärä

 • Ota selvää tulkattavien kielten määrästä ja tilaisuuden kestosta.
 • Mikä kieli on tilaisuuden pääkieli?
 • Useimmat tilaisuudet vaativat kaksi tulkkia kieliparia kohden. Tulkit tulkkaavat simultaanisesti useimmiten noin 20–30 minuuttia kerrallaan ja vaihtavat sen jälkeen. Tulkeista se joka ei tulkkaa, kuuntelee kollegaansa ja auttaa tarvittaessa.
 • Tulkki kannattaa varata mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, koska viime hetkellä saattaa olla vaikeuksia löytää oikean kieliyhdistelmän hallitsevia tulkkeja.

Konferenssivarustus

 • Tulkkikopit, mikrofonit ja kuulokkeet sisältävä hyvä konferenssivarustus saattaa olla ratkaisevaa konferenssin onnistumiselle. Tulkkaus tukee vilkasta ajatustenvaihtoa, ja kokouksen tavoite saavutetaan paremmin, jos osallistujilla on viestintämahdollisuus toistensa kanssa siitä huolimatta, että he eivät hallitse toistensa kieltä. Konferenssin aikana teknikko vastaa konferenssin äänentoistosta.
 • Avenida on yhteistyössä tulkkikoppeja, äänentoistolaitteistoa, mikrofoneja, langattomia kuulokkeita ja kuiskaustulkkauslaitteistoa tarjoavien yritysten kanssa.
 • Välitämme yhteyksiä yrityksiin, jotka ovat erikoistuneet konferenssilaitteistoon. Avenidalla on myös mahdollisuus tarjota räätälöityjä kokonaisuusratkaisuja.

Tausta-aineisto ja valmistautuminen

 • Tulkit kuten puhujatkin tarvitsevat kokouksen ohjelman ja aineiston pystyäkseen valmistautumaan tehtäväänsä. Pyydä sen johdosta puhujia lähettämään alustuksensa, muistiinpanonsa, Power Point -esityksensä jne. hyvissä ajoin. Aineiston ei tarvitse vastata lopullista versiota, ja puhujilla on täysi vapaus tehdä muutoksia esitykseensä. Tärkeää on kuitenkin, että tulkit ymmärtävät kunkin puheenvuoron tarkoituksen ja pääasiallisen sisällön. Edellisten kokousten pöytäkirjat ja muut aineistot saattavat olla tulkeille hyödyllisiä. Osallistuvien yritysten sivustot, vuosikertomukset ja vastaavat saattavat myös olla arvokkaita. Konferenssin aikana osallistujille jaettava aineisto pitää antaa myös tulkeille.
 • Tulkki tulkkaa aina puhutun asian, mutta mitä parempi mahdollisuus tulkilla on ollut paneutua aiheeseen ja sen erityisterminologiaan, sitä parempi tulkkauksesta tulee.
 • Puhujan on hyvä muistaa, että kirjojen ja elokuvien otsikot saattavat vaihdella eri maitten välillä, ja että määrättyjä sananparsia ja vitsejä on lähes mahdotonta tulkata simultaanisesti.
 • Tulkkien briefing toimeksiantoa ennen on arvokasta.

Ota yhteyttä meihin mahdollisimman hyvän ratkaisun löytämiseksi yhdessä kanssanne.