Logga in Mindre textÅterställ textStörre text

Tolkar för alla tillfällen

De flesta tolksituationer faller under följande kategorier:

Simultantolkning

Simultantolkning

Vid konferenser, kongresser, seminarier:

Tolkarna sitter i kabin och hör talarna i sina hörlurar. Allt som sägs tolkas sedan i en mikrofon till åhörarna via trådlösa hörlurar. Åhörarna hör tolkningen praktiskt taget i "realtid", dvs. strax efter talarens yttrande. Vanligtvis har man två tolkar till varje språkkombination, t.ex. svenska-engelska, svenska-spanska, etc.

Studiebesök och företagsvisningar, simultantolkning med guideväska

Studiebesök och företagsvisningar, simultantolkning med guideväska

I de situationer då åhörarna behöver kunna vara rörliga som vid besök på institutioner, fabriker, utställningar, museer, m.m. rekommenderar vi att man använder en guideväska bestående av mikrofon och trådlösa hörlurar. Tolken står nära talaren och tolkar i mikrofonen till åhörarna som lyssnar till tolkningen i hörlurarna. Detta kan också ske på flera språk samtidigt.

Konsekutivtolkning

Konsekutivtolkning

Denna typ av tolkning förekommer ofta vid mindre sammankomster eller tillfällen där enbart ett fåtal personer med olika språk är inblandade. Det kan gälla besök av statsöverhuvuden, affärsmöten, fackliga förhandlingar, etc. Talaren gör ett kortare inlägg, tar en paus och låter tolken återge det som sagts på det andra språket. När motparten talar sker tolkningen till det andra språket.

Viskningstolkning

Viskningstolkning

När tolkningen sker till en eller ett par personer kan man använda sig av viskningstolkning. Tolken placerar sig nära personerna som behöver tolkning och simultantolkar det som sägs av talaren. Ofta kan det vara värt att hyra in en guideväska för att underlätta kommunikationen. Om åhöraren vill göra något inlägg, kan tolken övergå till konsekutivtolkning.

Översättning, utskrifter och voice-over

Översättning, utskrifter och voice-over

Vi utför också översättning av skriven text, utskrifter av inspelningar (transkribering) och lägger in tolkning på videoinspelningar i efterhand (voice-over).