Logga in Mindre textÅterställ textStörre text

Att tänka på!

Språk och antal tolkar:

 • Utred till och från vilka språk tolkning kommer att behövas.
 • Vilket språk är ”konferensspråket”, d.v.s., huvudspråket på konferensen.
 • Viktigt att tänka på är behovet av två tolkar för varje språk i de flesta situationer. Tolkarna byter ofta av varandra, ungefär efter 20-30 minuter. Den som inte tolkar lyssnar på sin kollega och kan bistå och hjälpa.
 • Boka tolkar så tidigt som möjligt eftersom det kan vara svårt att finna tolkar med rätt språkkombinationer i sista minuten.

Konferensutrustning:

 • En bra konferensutrustning med kabiner, mikrofoner och hörlurar kan vara avgörande för ett lyckat genomförande av konferensen. Tolkningen bidrar till ett livligt meningsutbyte och syftet med sammankomsten uppnås bättre om människor kan kommunicera obehindrat trots att de inte behärskar varandras språk. En tekniker ansvarar för tekniken under konferensen.
 • Vi samarbetar med företag som tillhandahåller tolkkabiner, ljudutrustning, mikrofoner, trådlösa hörlurar och guideväskor.
 • Vi kan förmedla kontakter till företag som specialiserar sig på konferensutrustning. Avenida kan också erbjuda skräddarsydda helhetslösningar.

Underlag och förberedelse:

 • Tolkarna bör, likaväl som talarna, få tillgång till program och underlag för att kunna förbereda sig. Be därför talarna att sända in underlag, stolpar, Power Point-presentationer etc. i god tid.  Det behöver inte vara den slutgiltiga versionen, talarna har full frihet att ändra sin presentation. Det dock är viktigt att tolkarna förstår syftet och poängen med varje inlägg. Kringmaterial som protokoll och information från tidigare konferenser kan vara till nytta så att tolkarna kan sätta sig in i ämnet. Hemsidor till deltagande företag, årsberättelser och liknande kan också vara värdefullt. Även material som delas ut under konferensen bör tilldelas tolkarna.
 • Tolken tolkar alltid det som sägs, men ju bättre möjlighet han/hon har haft att sätta sig in i ämnet och dess specifika terminologi, desto bättre blir kvalitén på tolkningen.
 • Talaren bör tänka på att bok- och filmtitlar kan variera från land till land och att vissa ordspråk och skämt kan vara i det närmaste omöjliga att tolka simultant.
 • Det är värdefullt att, om möjligt, ha en briefing med tolkarna innan uppdraget.

Kontakta oss så gör vi allt vi kan för att finna den bästa lösningen tillsammans med er.